انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري

مقاله‌هاي رديف 1 تا 9

7- بررسي استنتاجي توپولوژيك اشياي شهري از طريق سيستم هاي خبره (هوشنگ عيوضي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175331
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.