انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 1 تا 9

1- تبيين جايگاه فضاهاي رهامانده شهري در افت كيفي منظر بافت تاريخي شهر شيراز و برنامه ريزي راهبردي آن ها (عليرضا اشتياقي)

2- بررسي روابط متقابل شانديز و کلانشهر مشهد به منظور مديريت بحران ناحيه‌اي (حميد شايان- مريم قياسي نوعي)

3- سنجش رضايتمندي از ابعاد دسترسي در سطح محلات شهر بابلسر (امين فرجي ملائي- آزاده عظيمي- احمد پوراحمد)

4- مدلسازي محلات مسکوني مناسب شهر اردبيل به روش شاخص همپوشاني وزن‌دار در محيط GIS(فريدون بابائي اقدم- محمد آزادي مبارکي- جواد جعفري)

5- مديريت فرهنگي شهر بندرعباس در حوزه گذران اوقات فراغت جوانان با استفاده از تکنيک سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (رسول مهدوي نجف‌آبادي- مرضيه رضايي- عاطفه مهدوي)

6- مكانيابي ساختمان‌هاي بلند مسكوني در قزوين با استفاده از فرآيند سلسله مراتبي (AHP) و(G.I.S) (زينب عادلي- علي اكبر سردره)

7-  جذب سفر و کاليبره نمودن مدلهاي حمل و نقل کاربريهاي تجاري در مشهد (سعيد خياط‌مقدم- حميد عرفانيان خان‌زاده)

8- مناسب سازي بافت تاريخي شهر يزد براي سكونت جوانان (مطالعه موردي محله شش بادگيري)(نجما اسماعيل پور- نرگس قانع عزآبادي)

9- تاثير گردشگري در احياء بافت تاريخي (نمونه موردي:بخش مركزي شهر اصفهان) (مهدي عامل بافنده- وحيد يوسف پور- علي رضايي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175364
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.