انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 10 تا 19

10- ارزيابي ميزان تحقق كاربري هاي آموزشي، بهداشتي و فضاي سبز طرح تفضيلي شهر بجنورد (براتعلي خاكپور- علي اصغر پيله ور- مهري گل افروز)

11- مكان يابي پهنه هاي مستعد جهت احداث پارك كسب و كار سلامت با استفاده از مدل تحليلي سلسله مراتبي (AHP) در محيط(GIS) (حسن رضا انتظار يزدي- سارا پدرام نيا)

12- نقش كاداستر شهري به عنوان يكي از زيرمحموعه هاي GIS در مديريت املاك در شهرها (محمدملكي)

13- چالش هاي برنامه ريزي شهري موفق (فريبرز رحيم نيا- الهام بهپور- نسترن قره باغي)

14- ارزيابي سيستم هاي جامع حمل و نقل (MRT) با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) جهت تحقق توسعه پايدار شهري در ايران (نجمه مظفري پور- مريم حاتمي)

15- بررسي اثر فضاي سبز شهري بر رفتارهاي ونداليستي، پرخاشگرانه و نوعدوستانه نوجوانان شهر رشت (ايرج شاكري نيا)

16- بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و مشاركت ورزشي زنان در جامعه شهري ايران (سيروس احمدي- سعيد كارگر)

17-تحليل و رتبه بندي عوامل اجتماعي ايجاد بافت فرسوده(شهري، مطالعه موردي: شهر اصفهان) (نعمت اله اكبري- اعظم اكبري)

18- مفهوم مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده محله سيروس تهران (ليلا سهيلي وند- محمد اكبرپور سراسكانرود)

19- تحليل ميزان تطبيق پذيري نگاه شهروند و شهرساز به مفهوم رضايتمندي از فضاي سكونت (نمونه مطالعاتي:شهر قزوين)(مينا روشن- فاطمه شكيبايي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175321
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.