انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 20تا 29

20- بازشناسي و پيوندشناسي الگوهاي مديريت شهري (نمونه:كلانشهر مشهد) (محمدرحيم رهنما-مجتبي صادقي-روح اله اسدي)

21- موانع موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي مديريت شهري (نمونه موردي شهرداري ها مشهد و تهران) (حبيب رودساز- اميرحسين بهروز- علي حامدمقدم)

22- بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران شركتهاي آب و فاضلاب و ارائه الگوي مفهومي " مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي(حميدرضا نيشابوري قاچكانلو)

23- بررسي نگرش مديران براي توسعه گردشگري شهري نمونه موردي :خرم آباد ( علي موحد- صديقه دولت شاه)

24- اقتصاد غير رسمي، فقرزدايي در سكونتگاه هاي غيررسمي و توسعه پايدار، گذري بر الزامات و شيوه ها (ابوالفضل مشكيني- يدا.. صادقي- محمد اكبري)

25- جهاني شدن و تاثير آن بر اقتصاد شهري(علي فيروز زارع- معصومه برجي)

26- تحليل و چگونگي تاثير قانون هدفمند كردن يارانه ها بر هزينه كلان شهر (سيده هما موذن جمشيدي- نعمت اله اكبري)

27- تحليل فضايي عوامل موثر بر قيمت مسكن در ايران (رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي) (شكوفه فرهمند- فردوس فروغي)

28- بررسي مسائل كلانشهرها از منظر مخاطرات طبيعي با تاكيد بر ايران (مريم هاديزاده)

29- شاخص هاي تحليل امنيت در فضاهاي شهري(سيدرضا صالحي اميري- زهرا خدائي- علي پور خيري)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175391
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.