انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 40 تا 50

40- امكان سنجي فضاهاي زيرسطحي محدوده مركزي شهرها (نمونه موردي طرح بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع)) (شكوفه سادات اشرف زاده- مجيد كاظمي)

41- تحليل جمعيتي محلات حاشيه نشين (مطالعه موردي:محله سلمان آباد شهر ارديبل) (جواد جعفري- فريدون بابايي اقدم- عبدالوهاب غلامي- آصف آشفته)

42- بررسي نقش تامين اجتماعي در توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي شهر زنجان (محمد اجزاء شكوهي- صغري قهرماني)

43- توانمندسازي بافت هاي روستا- شهري در محيط هاي پيراشهري با رويكرد مشاركت مردمي (مطالعه موردي:روستاي كلم خواران) (علي سلطاني- رضا اكبري- سمانه شريعتي)

44- اسكان غيررسمي، علل پيامدها و راه حلها مورد مطالعه: شيرآباد زاهدان) (عيسي شيباني امين- محمد غلامي)

45- بررسي تطبيقي مفهوم و نقش محله (در ايران) و واحد همسايگي (در غرب) (عميدالاسلام ثقه الاسلامي، بهناز امين زاده)

46- ارزيابي ميزان عدم رضايت ساكنان محله اي نواب تهران از ارزش هاي كيفيت محيط شهري (زهرا خدائي- زهرا عسگري زاده)

47-بررسي عوامل شهري و معماري موثر در زمينه سازي جرم و ناامني در محيط ها شهري (سيد داوود صفوي مقدم)

48- بام هاي سبز: راهبردي در جهت ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر (عيسي پيري)

49- شهر متذكر: شهري زيبا براي زندگي (دكتر محمد نقي زاده)

50- بازارچه‌هاي مرزي و مکانيابي نامناسب آنها در شهرها (مورد: بازارچه مرزي شهر  پاوه) (سيد دانا علي‌زاده- پرستو علي‌زاده- مريم بيرانوند‌زاده- کبري سرخ کمال)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175299
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.