انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

تاريخچه دومين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري

شـوراي اسـلامي شـهر، شهرداري و دانشگاه فـردوسي مشهد به منظور بهره گيري از تجارب و دانـش روز در امـور شـهري، كنفـرانس "برنامـه ريزي و مديريت شـهري" را در روزهاي 29 و 30 ارديبهشت ماه 1389 برگزار نمودند. در اين خصوص دبيرخانه كنفرانس با تشكيل 13 جلسه كميته علمي و 6 جلسه كميته اجرايي، 280 مقاله دريافتي را مورد بررسي قرار داد كه 62 مورد آنها پذيرفته شد. پس از اتمام كنفرانس نيز لوح فشرده و كتاب مجموعه مقالات و سخنراني‌ها تهيه و براي شركت‌كنندگان در كنفرانس ارسال گرديد.


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175341
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.