انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

1- ارزيابي نگرش مردم نسبت به ميزان عملکرد مناطق مختلف شهرداري با رويکرد فازي (مطالعه موردي: منطقه 1 شهرداري ساري) (محمدجواد آخونديان، سيد محمدباقر زارعي، سيده فاطمه نوراني پهنه‌کلايي)

2- مقايسه تطبيقي وضعيت مسکن در محله هاي نوساز و محله هاي ارگانيک و تاريخي (نمونه موردي:محله هاي ملک آباد و ملاصدرا واقع درشهر قزوين) (الهه شعبانجولا- فهيمه شکوه فر)

3- بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين و غير حاشيه نشين شهر شيراز (امير محمودي،زهرا نيکخواه)

4- تحليل مرزبندي محلات قراردادي با استفاده از نقشه هاي شناختي ساکنين نمونه موردي: محله بندي شهرداري مشهد (عميد الاسلام ثقه الاسلامي، مريم بهنامي فرد)

5- تحليلي بر جايـگـاه مشـاركـت شهـرونـدان در تـوسعـه پـايـدار شهـري (مطـالعـه مـوردي شهـر سبـزوار) (سيد هادي حسيني، حسين قدرتي، سيد حميد جواديان)

6- بررسي تطبيقي شاخص‌هاي اجتماعي مسکن در محلات جديد (کوي معلم) و قديم (ساربان محله) شهر بجنورد (سيما يارمحمدي، متين عاشوري چهارده)

7- فرايند اجرايي جلب مشارکت مردم در بازه زماني تهيه طرح تا اجراء (محله پشت باغ شهر يزد) (مجتبي شريف نژاد، زهرا برزگر بيوکي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175346
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.