انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

1-تحليل فضايي-مکاني مراکز خدمات شهري (بازار قديم) در ساماندهي بافتهاي فرسوده با تاکيد بر شبکه معابر مطالعه موردي بافت قديم شهر شيراز؛ (مشکيني و خلج)
2-ارزيابي اولويت هاي کيفي مداخله در بافتهاي فرسوده شهر زاهدان؛ (نوري، رحيمي و حاتمي)
3- آسيب شناسي قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارامد شهري؛ (انتظار يزدي)
4-شيوه هاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري، مطالعه موردي: شهر پيرانشهر؛ (حاتمي نژاد و شيخي)
5-بررسي عوامل موثر در بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري‌ (نمونه موردي: محله نفرآباد شهر ري)؛ (خادم الحسيني و دارابي)
6-بررسي وضعيت سلامت اجتماعي شهروندان در کيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: مقايسه بافت فرسوده و سطح شهر آمل)؛ خادمي
7-ارزيابي کيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر آمل)؛ خادمي

8- آسيب شناسي بافت تاريخي با تکيه بر زندگي جديد در بافت قديم، بررسي موردي بخشي از بافت تاريخي خيابان شريعتي جنوبي تبريز، "گذر مغازه سنگي‌ها"؛ (رضايي، محمدلو و عالمي)
9-ارزيابي عوامل موثر بر مشارکت ساکنان بافت هاي فرسوده شهري در نوسازي و بهسازي اين بافت ها (نمونه موردي: شهر تايباد)؛ (زنگنه، گنابادي و نوري)
10-ارزيابي مفهوم تعادل بخشي در طرح منظر محله خوب بخت؛ (زياري، افرادي، سليماني، احمدتوزه و برجسته)
11-ساماندهي و توانمند سازي بافت فرسوده محله فهادان يزد؛ (سرايي، غلامي، پيراسته فر، حاجي حسيني و جويا)
12-سنجش راهبردهاي بهسازي و نوسازي بافت قديم با تاکيد بر ساختارهاي مديريتي، اجتماعي و اقتصادي (نمونه موردي: شهر بجنورد)؛ (موسوي، نجفي، گريواني و محمدزاده خاني)
13- مطالعه مسائل کالبدي و عملکردهاي بافت‌هاي فرسوده و تاريخي شهرها و ارائه راهکارهاي ارتقاء کيفيت آن‌ها (مورد مطالعه: باغ فرهنگي شهر قزوين)؛ (شيرخانلو و کلانتري)
14-علل عدم تمايل مردم به سکونت در بافتهاي فرسوده تاريخي و راهبردهاي مقابله با آن (نمونه موردي: محله شيخداد در شهر يزد)؛ (فرحزا، اسمعيل پور، ايرجي، توکليان فردوسيه و دستا)
15-تحقق پذيري طرح‌هاي نوسازي بواسطه ارزيابي مشارکتي (نمونه موردي محله کشتارگاه يزد)؛ شريف نژاد، جعفري و فيض شعار)
16-بررسي ضع کالبدي بافت هاي مرکزي شهرهابا استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردي:منطقه ثامن شهرداري مشهد)؛ (محمدزاده، يوسف پور طرقي، رضايي مقدم و پارسايي جم)
17- سنجش نابرابري و فقر شهري در محلات اسان غيررسمي و رسمي (نمونه موردي شهر زنجان)؛ (مشکيني، دويران و کلهرنيا)
18-حس مکان و مقاومت مالکين در برابر طرح‌هاي مرمتي بافت‌هاي فرسوده شهري (مورد مطالعه: منطقه آبکوه مشهد)؛ (يوسفي، جعفرزاده و ايازي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :181109
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.