انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

1-تحليل فضايي-مکاني مراکز خدمات شهري (بازار قديم) در ساماندهي بافتهاي فرسوده با تاکيد بر شبکه معابر مطالعه موردي بافت قديم شهر شيراز؛ (مشکيني و خلج)
2-ارزيابي اولويت هاي کيفي مداخله در بافتهاي فرسوده شهر زاهدان؛ (نوري، رحيمي و حاتمي)
3- آسيب شناسي قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارامد شهري؛ (انتظار يزدي)
4-شيوه هاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري، مطالعه موردي: شهر پيرانشهر؛ (حاتمي نژاد و شيخي)
5-بررسي عوامل موثر در بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري‌ (نمونه موردي: محله نفرآباد شهر ري)؛ (خادم الحسيني و دارابي)
6-بررسي وضعيت سلامت اجتماعي شهروندان در کيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: مقايسه بافت فرسوده و سطح شهر آمل)؛ خادمي
7-ارزيابي کيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر آمل)؛ خادمي

8- آسيب شناسي بافت تاريخي با تکيه بر زندگي جديد در بافت قديم، بررسي موردي بخشي از بافت تاريخي خيابان شريعتي جنوبي تبريز، "گذر مغازه سنگي‌ها"؛ (رضايي، محمدلو و عالمي)
9-ارزيابي عوامل موثر بر مشارکت ساکنان بافت هاي فرسوده شهري در نوسازي و بهسازي اين بافت ها (نمونه موردي: شهر تايباد)؛ (زنگنه، گنابادي و نوري)
10-ارزيابي مفهوم تعادل بخشي در طرح منظر محله خوب بخت؛ (زياري، افرادي، سليماني، احمدتوزه و برجسته)
11-ساماندهي و توانمند سازي بافت فرسوده محله فهادان يزد؛ (سرايي، غلامي، پيراسته فر، حاجي حسيني و جويا)
12-سنجش راهبردهاي بهسازي و نوسازي بافت قديم با تاکيد بر ساختارهاي مديريتي، اجتماعي و اقتصادي (نمونه موردي: شهر بجنورد)؛ (موسوي، نجفي، گريواني و محمدزاده خاني)
13- مطالعه مسائل کالبدي و عملکردهاي بافت‌هاي فرسوده و تاريخي شهرها و ارائه راهکارهاي ارتقاء کيفيت آن‌ها (مورد مطالعه: باغ فرهنگي شهر قزوين)؛ (شيرخانلو و کلانتري)
14-علل عدم تمايل مردم به سکونت در بافتهاي فرسوده تاريخي و راهبردهاي مقابله با آن (نمونه موردي: محله شيخداد در شهر يزد)؛ (فرحزا، اسمعيل پور، ايرجي، توکليان فردوسيه و دستا)
15-تحقق پذيري طرح‌هاي نوسازي بواسطه ارزيابي مشارکتي (نمونه موردي محله کشتارگاه يزد)؛ شريف نژاد، جعفري و فيض شعار)
16-بررسي ضع کالبدي بافت هاي مرکزي شهرهابا استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردي:منطقه ثامن شهرداري مشهد)؛ (محمدزاده، يوسف پور طرقي، رضايي مقدم و پارسايي جم)
17- سنجش نابرابري و فقر شهري در محلات اسان غيررسمي و رسمي (نمونه موردي شهر زنجان)؛ (مشکيني، دويران و کلهرنيا)
18-حس مکان و مقاومت مالکين در برابر طرح‌هاي مرمتي بافت‌هاي فرسوده شهري (مورد مطالعه: منطقه آبکوه مشهد)؛ (يوسفي، جعفرزاده و ايازي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175394
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.