انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

مقالات محور امنيت شهري

1.بررسي عوامل کالبدي موثر  بر ناامني و جرم خيزي فضا با تاکيد بر رويکرد CPTED (مطالعه موردي: محله گودال مصلي در شهر يزد)؛ (اسمعيل پور، فخارزاده)

2.ارائه چهارچوب مفهومي جامعه شناختي براي «امنيت شهري در محله»؛ (اصغرپور ماسوله و کامل قاليباف)

3.بررسي و تحليل تاثير حاشيه نشيني در وقوع جرم و ناامني (مطالعه موردي:محله شيخ آباد شهر قم)؛ (پوراحمد، مهدي و مهديان بهمنميري)

4.امنيت اجتماعي و اولويت بندي آن در مناطق اقامت و خريد زائران و گردشگران شهر مشهد؛ (زرقاني، حجازي جوشقاني و اعظم نبوي)

5.اصول، راهبردها و سياست هاي طراحي محيط امن به منظور ارتقاء کيفيت زندگي؛ (سينافر و پرتوي)

6.بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر امنيت اجتماعي شهروندان؛  (صوفي، ابراهيمي، حکيمي، دروگر و حاجيلو)

7.چالش هاي مديريت فرم شهر طبس بعد از زلزله سال 1357؛ (عسگري زاده و پورجعفر)

8.بررسي تاثير طراحي کالبدي در شکل گيري کانون هاي جرم خيز (نمونه موردي: شهر کرد کوي)؛ (علوي، شعباني و طيبي)

9.بررسي عوامل موثر در رشد حاشيه نشيني(مطالعه موردي شهر بانه)؛ (قادرزاده، حسن پناه و نژاد جهاني)

10.نقش معماري و طراحي شهري بر امنيت رواني شهروندان؛ (مهدوي عادلي، دورخيز و سعيد)

11.ارتقاء امنيت معابر شهري با تاکيد بر نورپردازي (نمونه موردي: خيابانهاي امامت و فرهنگ در مشهد)؛ (حقيقت بين و جلالي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175301
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.