انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

مقالات محور امنيت شهري

1.بررسي عوامل کالبدي موثر  بر ناامني و جرم خيزي فضا با تاکيد بر رويکرد CPTED (مطالعه موردي: محله گودال مصلي در شهر يزد)؛ (اسمعيل پور، فخارزاده)

2.ارائه چهارچوب مفهومي جامعه شناختي براي «امنيت شهري در محله»؛ (اصغرپور ماسوله و کامل قاليباف)

3.بررسي و تحليل تاثير حاشيه نشيني در وقوع جرم و ناامني (مطالعه موردي:محله شيخ آباد شهر قم)؛ (پوراحمد، مهدي و مهديان بهمنميري)

4.امنيت اجتماعي و اولويت بندي آن در مناطق اقامت و خريد زائران و گردشگران شهر مشهد؛ (زرقاني، حجازي جوشقاني و اعظم نبوي)

5.اصول، راهبردها و سياست هاي طراحي محيط امن به منظور ارتقاء کيفيت زندگي؛ (سينافر و پرتوي)

6.بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر امنيت اجتماعي شهروندان؛  (صوفي، ابراهيمي، حکيمي، دروگر و حاجيلو)

7.چالش هاي مديريت فرم شهر طبس بعد از زلزله سال 1357؛ (عسگري زاده و پورجعفر)

8.بررسي تاثير طراحي کالبدي در شکل گيري کانون هاي جرم خيز (نمونه موردي: شهر کرد کوي)؛ (علوي، شعباني و طيبي)

9.بررسي عوامل موثر در رشد حاشيه نشيني(مطالعه موردي شهر بانه)؛ (قادرزاده، حسن پناه و نژاد جهاني)

10.نقش معماري و طراحي شهري بر امنيت رواني شهروندان؛ (مهدوي عادلي، دورخيز و سعيد)

11.ارتقاء امنيت معابر شهري با تاکيد بر نورپردازي (نمونه موردي: خيابانهاي امامت و فرهنگ در مشهد)؛ (حقيقت بين و جلالي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :181104
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.