نحوه تهيه و ارسال مقالات

1- نحوه تهيه مقالات

1-1 مقاله ارسالي بايد مطابق با شيوه نگارش مقاله تهيه و تدوين گردد.

2-1 ارائه مقاله به زبان انگليسي بلامانع است.

3-1 مقاله ارسال شده نبايد به همايش يا نشريه‌اي ديگر ارسال شده باشد.

4-1 مقالاتي كه مسئله‌ محور ‌باشند در اولويت قرار خواهند گرفت.

2- نحوه ارسال مقاله

ارسال اصل مقاله فقط از طريق سايت كنفرانس امكان‌پذير مي‌باشد

شايان ذکر است 12 مقاله برتر اين کنفرانس در صورت احراز استاندارهاي علمي-پژوهشي در فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات جغرافيايي (وابسته به پژوهشکده اميرکبير) در يک ويژه نامه به چاپ خواهد رسيد

براي ثبت‌نام و ارسال مقاله، اينجا کليک کنيد