انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري

مقاله‌هاي رديف 1 تا 9

7- بررسي استنتاجي توپولوژيك اشياي شهري از طريق سيستم هاي خبره (هوشنگ عيوضي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177228
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.