انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري

مقاله‌هاي رديف 30 تا 39

30- جايگاه هويت ملي در برنامه هاي مديريت شهري ايران (اسماعيل شيعه)

38- ضرورت مديريت ساختار و بحران هاي اجتماعي شهرها گذر از شهر دولت به شهر اقوام در ايران (اضغر نظريان)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177213
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.