انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 1 تا 9

1- تبيين جايگاه فضاهاي رهامانده شهري در افت كيفي منظر بافت تاريخي شهر شيراز و برنامه ريزي راهبردي آن ها (عليرضا اشتياقي)

2- بررسي روابط متقابل شانديز و کلانشهر مشهد به منظور مديريت بحران ناحيه‌اي (حميد شايان- مريم قياسي نوعي)

3- سنجش رضايتمندي از ابعاد دسترسي در سطح محلات شهر بابلسر (امين فرجي ملائي- آزاده عظيمي- احمد پوراحمد)

4- مدلسازي محلات مسکوني مناسب شهر اردبيل به روش شاخص همپوشاني وزن‌دار در محيط GIS(فريدون بابائي اقدم- محمد آزادي مبارکي- جواد جعفري)

5- مديريت فرهنگي شهر بندرعباس در حوزه گذران اوقات فراغت جوانان با استفاده از تکنيک سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (رسول مهدوي نجف‌آبادي- مرضيه رضايي- عاطفه مهدوي)

6- مكانيابي ساختمان‌هاي بلند مسكوني در قزوين با استفاده از فرآيند سلسله مراتبي (AHP) و(G.I.S) (زينب عادلي- علي اكبر سردره)

7-  جذب سفر و کاليبره نمودن مدلهاي حمل و نقل کاربريهاي تجاري در مشهد (سعيد خياط‌مقدم- حميد عرفانيان خان‌زاده)

8- مناسب سازي بافت تاريخي شهر يزد براي سكونت جوانان (مطالعه موردي محله شش بادگيري)(نجما اسماعيل پور- نرگس قانع عزآبادي)

9- تاثير گردشگري در احياء بافت تاريخي (نمونه موردي:بخش مركزي شهر اصفهان) (مهدي عامل بافنده- وحيد يوسف پور- علي رضايي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177259
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.