انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 10 تا 19

10- ارزيابي ميزان تحقق كاربري هاي آموزشي، بهداشتي و فضاي سبز طرح تفضيلي شهر بجنورد (براتعلي خاكپور- علي اصغر پيله ور- مهري گل افروز)

11- مكان يابي پهنه هاي مستعد جهت احداث پارك كسب و كار سلامت با استفاده از مدل تحليلي سلسله مراتبي (AHP) در محيط(GIS) (حسن رضا انتظار يزدي- سارا پدرام نيا)

12- نقش كاداستر شهري به عنوان يكي از زيرمحموعه هاي GIS در مديريت املاك در شهرها (محمدملكي)

13- چالش هاي برنامه ريزي شهري موفق (فريبرز رحيم نيا- الهام بهپور- نسترن قره باغي)

14- ارزيابي سيستم هاي جامع حمل و نقل (MRT) با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) جهت تحقق توسعه پايدار شهري در ايران (نجمه مظفري پور- مريم حاتمي)

15- بررسي اثر فضاي سبز شهري بر رفتارهاي ونداليستي، پرخاشگرانه و نوعدوستانه نوجوانان شهر رشت (ايرج شاكري نيا)

16- بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي و مشاركت ورزشي زنان در جامعه شهري ايران (سيروس احمدي- سعيد كارگر)

17-تحليل و رتبه بندي عوامل اجتماعي ايجاد بافت فرسوده(شهري، مطالعه موردي: شهر اصفهان) (نعمت اله اكبري- اعظم اكبري)

18- مفهوم مشاركت شهروندان در بهسازي بافت فرسوده محله سيروس تهران (ليلا سهيلي وند- محمد اكبرپور سراسكانرود)

19- تحليل ميزان تطبيق پذيري نگاه شهروند و شهرساز به مفهوم رضايتمندي از فضاي سكونت (نمونه مطالعاتي:شهر قزوين)(مينا روشن- فاطمه شكيبايي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177254
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.