انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 20تا 29

20- بازشناسي و پيوندشناسي الگوهاي مديريت شهري (نمونه:كلانشهر مشهد) (محمدرحيم رهنما-مجتبي صادقي-روح اله اسدي)

21- موانع موفقيت سيستمهاي اطلاعاتي مديريت شهري (نمونه موردي شهرداري ها مشهد و تهران) (حبيب رودساز- اميرحسين بهروز- علي حامدمقدم)

22- بررسي نيازهاي اطلاعاتي مديران شركتهاي آب و فاضلاب و ارائه الگوي مفهومي " مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي(حميدرضا نيشابوري قاچكانلو)

23- بررسي نگرش مديران براي توسعه گردشگري شهري نمونه موردي :خرم آباد ( علي موحد- صديقه دولت شاه)

24- اقتصاد غير رسمي، فقرزدايي در سكونتگاه هاي غيررسمي و توسعه پايدار، گذري بر الزامات و شيوه ها (ابوالفضل مشكيني- يدا.. صادقي- محمد اكبري)

25- جهاني شدن و تاثير آن بر اقتصاد شهري(علي فيروز زارع- معصومه برجي)

26- تحليل و چگونگي تاثير قانون هدفمند كردن يارانه ها بر هزينه كلان شهر (سيده هما موذن جمشيدي- نعمت اله اكبري)

27- تحليل فضايي عوامل موثر بر قيمت مسكن در ايران (رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي) (شكوفه فرهمند- فردوس فروغي)

28- بررسي مسائل كلانشهرها از منظر مخاطرات طبيعي با تاكيد بر ايران (مريم هاديزاده)

29- شاخص هاي تحليل امنيت در فضاهاي شهري(سيدرضا صالحي اميري- زهرا خدائي- علي پور خيري)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177247
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.