انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 30 تا 39

30- تحليل شاخصهاي شهر سالم در محله بهارستان شهر مشهد (زهرا افشار- محمدرحيم رهنما- محمدحسن رضوي)

31- زنان، امنيت و حمل و نقل شهري(خديجه بوذجمهري- سميه عبدالهي-نعيمه تركمن نيا)

32- بررسي عملكرد شهرداري در چهارچوب حكمراني خوب شهري ( نمونه مورد مطالعه شهر بابلسر) (مصطفي قدمي- مريم حاجي زاده- سي سخت- علي اصغر آدينه وند)

33- تبيين شرايط تحقق حكومت محلي در شهر تهران (محمود شورچه- سعيد زنگنه)

34- تعامل مراسم، مناسك و آيين ها با كالبد شهر (نمونه موردي: مراسم عزاداري ايام محرم و صفر در بافت قديم مشهد) (گل آسا غلامي- هومن قهرماني)

35- بررسي گونه هاي مقاوم به خشكي در فضاي سبز شهر اصفهان (سيدجمال الدين خواجه الدين- مرضيه رضايي- مينا عقدايي- رسول مهدوي)

36- عوامل موثر بر كارايي سيستم مكانيزه جمع آوري پسماند (مطالعه موردي شهر همدان) (نويد سعيدي رضواني- سيدمحمدرضا خسروي)

37- عوامل موثر بر ميزان مشاركت شهروندان در اداره امور شهر مشهد (مريم هاشميان- حسين بهروان- محسن نوغاني)

38- تحليل و ارزيابي خطر زلزله در مناطق مختلف شهر مقدس مشهد (مهدي مهدوي عادلي- سيد محمود جزايري مقدس)

39- نقش آينده پژوهي در مديريت توسعه حرم مطهر امام رضا عليه السلام و شهر مقدس مشهد(علي اصغر پور عزت - الهام حيدري- نادر سيد كلالي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177239
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.