انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

مقاله هاي رديف 40 تا 50

40- امكان سنجي فضاهاي زيرسطحي محدوده مركزي شهرها (نمونه موردي طرح بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع)) (شكوفه سادات اشرف زاده- مجيد كاظمي)

41- تحليل جمعيتي محلات حاشيه نشين (مطالعه موردي:محله سلمان آباد شهر ارديبل) (جواد جعفري- فريدون بابايي اقدم- عبدالوهاب غلامي- آصف آشفته)

42- بررسي نقش تامين اجتماعي در توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي شهر زنجان (محمد اجزاء شكوهي- صغري قهرماني)

43- توانمندسازي بافت هاي روستا- شهري در محيط هاي پيراشهري با رويكرد مشاركت مردمي (مطالعه موردي:روستاي كلم خواران) (علي سلطاني- رضا اكبري- سمانه شريعتي)

44- اسكان غيررسمي، علل پيامدها و راه حلها مورد مطالعه: شيرآباد زاهدان) (عيسي شيباني امين- محمد غلامي)

45- بررسي تطبيقي مفهوم و نقش محله (در ايران) و واحد همسايگي (در غرب) (عميدالاسلام ثقه الاسلامي، بهناز امين زاده)

46- ارزيابي ميزان عدم رضايت ساكنان محله اي نواب تهران از ارزش هاي كيفيت محيط شهري (زهرا خدائي- زهرا عسگري زاده)

47-بررسي عوامل شهري و معماري موثر در زمينه سازي جرم و ناامني در محيط ها شهري (سيد داوود صفوي مقدم)

48- بام هاي سبز: راهبردي در جهت ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر (عيسي پيري)

49- شهر متذكر: شهري زيبا براي زندگي (دكتر محمد نقي زاده)

50- بازارچه‌هاي مرزي و مکانيابي نامناسب آنها در شهرها (مورد: بازارچه مرزي شهر  پاوه) (سيد دانا علي‌زاده- پرستو علي‌زاده- مريم بيرانوند‌زاده- کبري سرخ کمال)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :177238
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.