انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

 تاريخچه چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

با توجه به برگزاري موفق اولين، دومين و سومين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري در سال‌هاي1385، 1389 و 1390 شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد برآن شدند که چهارمين کنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري را در 20 و 21 ارديبهشت 1391 برگزارنمايند در اين خصوص دبيرخانه كنفرانس با تشكيل 12 جلسه كميته علمي و  4 جلسه كميته اجرايي، 530 مقاله دريافتي را مورد بررسي قرار داد كه 95 مورد آنها پذيرفته شد.


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179010
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.