انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

گزارش چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي 20 و 21 ارديبهشت سال 1391 از سوي مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر، دانشگاه فردوسي و شهرداري مشهد، در محل دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. لازم به يادآوري است در اين كنفرانس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نمايندگي خراسان رضوي، سازمان نظام مهندسي و ساختمان خراسان رضوي، شركت عمران و مسكن‌سازان، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و دفتر تحقيقات و مطالعات كاربردي ناجا به عنوان حاميان كنفرانس شركت داشتند.

رياست كنفرانس را جناب آقاي مهندس شيرمحمدي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهدهدار بوده و جناب آقاي دكتر هادي اعظمي عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي نيز دبير كنفرانس بودند.

محورهاي چهارمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

 • برنامه‌ريزي شهري

 • مديريت شهري

 • جامعه و فرهنگ شهري

 • امنيت شهري

 • اقتصاد شهري

 • شوراهاي اسلامي و شهرداري­ها

 • حاشيه نشيني

 • كلان شهر مذهبي مشهد

 • مبلمان و زيباسازي شهري

 • بافت فرسوده

 • ساير عناوين

سخنرانان كليدي:

موضوع شناسايي سخنران اصلي نيز به موازات جلسات كميته هاي علمي و برگزاركننده پيگيري شد تا نهايتا افراد با تخصص‌هاي زير جهت ارائه مقاله ويژه و سخنران مدعو از بين موارد پيشنهادي انتخاب شدند:

 • Professor Wyatt ray mond Gordon university of melbourn
 • دكتر نقره‌كار (رئيس دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران)
 • مهندس شيرمحمدي (رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد)
 • دكتر اعظمي (دبير كنفرانس)

كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179625
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.