انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

پنل‌هاي همايش

پنل بافت فرسوده با حضور افراد زير برگزار گرديد:

  • دكتر اصغرپور (عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)
  • دكتر بهروان (عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)
  • دكتر حسيني (عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)
  • دكتر رهنما (عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد)
  • مهندس جعفرزاده (نماينده شركت عمران و مسكن‌سازان ثامن)

پنل حكمروايي شهري با حضور افراد زير برگزار گرديد:

  • دكتر كاظميان (عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي تهران)
  • دكتر حاتمي نژاد (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)
  • دكتر صرافي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي)
  • مهندس برادران (دبير معاونين برنامه‌ريزي كلان‌شهرهاي ايران)
  • مهندس مهديزاده (مدير گروه مشاورين فرنهاد)

شرح مقالات كنفرانس:

از ابتداي پاييز 90 تا اتمام مهلت دريافت يعني 30 دي مقالات مجموعا 530 مقاله دريافت گرديد كه هر مقاله براي 3 داور جهت ارزيابي ارسال گرديد.

از اين تعداد 94 مقاله پذيرفته شد كه 37 مقاله جهت ارائه در3 سالن به شكل همزمان مورد تصويب قرار گرفت و ساير مقالات تنها در ليست درج در لوح فشرده و چاپ چكيده در كتابچه كنفرانس قرار گرفت.

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 470 نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدند


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :180835
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.