انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

11- مدلسازي كاربري اراضي شهري با استفاده از مدل Cellular Automata- نمونه موردي شهر اصفهان (اسماعيل کيوانلو)

12- بررسي قوانين و سياستهاي زمين شهري پس از انقلاب اسلامي ايران (منيژه لاله پور، هوشنگ سرور)

13- بررسي و تحليل توزيع فضايي مراکز درماني شهر مشهد با استفاده از GIS (محمد اجزاء شکوهي، براتعلي خاکپور، عمار دانايي فرد)

14- کنترل تقاضاي سفر از طريق جانمايي صحيح عناصر شهري (مطالعه موردي: کاربري‌هاي ورزشي کلانشهر مشهد) (محمد رحيم رهنما, عزت الله مافي، احمد آفتاب)

15- مکان­يابي مراکز بهداشتي- درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي: منطقه چهار شهر شيراز) (محمد فعلي، سجاد احمدي، حسين حاتمي نژاد)

16- ارزيابي وضعيت فضاي سبز شهري ومقايسه آن با سرانه هاي استاندارد نمونه موردي (منطقه 10 شهرداري مشهد) (محمد معتمدي، رمضانعلي شوراي، الهام دهقانيان، منيره حداد حسن آبادي)

17- تحليل الگوي تجمع و پراكندگي جمعيت و فعاليت در شهرها مطالعه موردي: شهر يزد (محمود قديري، کرامت ا... زياري، فرزانه دستا)

18- کاربرد تکنيک تصميم گيري تاپسيس در مکان يابي پارکينگ‌هاي مکانيزه شهري (مطالعه موردي منطقه 8 تهران) (مرتضي خليلي، حسن خاکسار، اميررضا نيک کار)

19- بررسي عملکرد کمسيون ماده 77 - مطالعه موردي بررسي شرکت­ها در شهر اهواز (مسعود صفايي­ پور، کوکب ظريفي)

20- شاخص‌هاي محيطي موثر در توسعه‌ي فيزيکي شهر قروه (پروين زارعي، محمد حسين رامشت)

ادامه

كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179499
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.