انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

بسمه‌تعالي

aks

سابقه طولاني سكونت بشر در شهرها در نظر گرفتن كاركردها و نقشي كه شهرها در گذران امور زندگي دارند، توجه به اموري همچون برنامه‌ريزي، سازماندهي و مديريت در شهرها را ضروري و امري اجتناب ناپذير مي‌نمايد. امروزه با برهم خوردن توازن جمعيتي در بسياري از كشورها به نفع شهرها و رشد بي سابقه شهرنشيني، صنعتي شدن، تاثيرپذيري شهرها از انگاره‌ها و تصميمات سياسي شكل‌گيري كلان شهرها و پيچيدگي زندگي شهري، چندگانگي در مديريت شهري، بروز مسايل و معضلات و پديده‌هاي متعدد شهري، اعم از مسايل مديريتي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي و در قالب مسايلي همچون ترافيك، مسكن، امنيت، حاشيه‌نشيني، خدمات شهري، مديريت بحران‌هايي با منشاء انساني يا طبيعي، تامين آب شرب و انرژي، فرهنگ شهروندي، گذران اوقات فراغت، گردشگري، آلودگي محيط، سوانح طبيعي و غيرمترقبه و نظاير آن را سبب شده و توجه بيش از پيش به برنامه‌ريزي ومديريت شهري را ضروري مي‌نمايد. به طوري كه بشر براي حل اين مسائل ناگزير از به كارگيري دانش و تجارب موجود در حوزه‌هاي مختلف علمي مي باشد. شواهد نشان مي‌دهد كه با توجه به رشد بي سابقه شهرنشيني در ايران و مشكلات عديده مردم ،  در رابطه با برنامه‌هاي راهبردي و نظام‌مند براي ساماندهي كلان شهرهاي كشور با استفاده از تحقيقات علمي و تجارب ديگر كشورها صورت نگرفته است. برنامه‌ريزي و مديريت شهري در بسياري از كشورها آنقدر اهميت پيدا كرده است كه سياستمداران و مسئولان كشوري ناگزير به اتخاذ سياست و تصميم در مورد موضوعات خطير و سرنوشت سازي همچون؛ تغيير پايتخت، مشوق‌ها و محدوديت‌هاي مربوط به معضلاتي همچون مهاجرت و ترافيك، اتخاذ راهبردهاي كلان ملي، اتخاذ تصميمات در مورد اداره شهرها، نظير شوراها، مقاوم سازي، وضع محدوديت‌ها و موانع براي جلوگيري از تمركزگرايي، تصميمات در مورد امنيت فرهنگي و اجتماعي در شهرها، ناهنجاري‌هاي مربوط به معماري و نظاير آن مي‌باشند. اتخاذ سياست‌هاي فراگير و همسو براي رسيدن به برنامه‌ريزي مطلوب و مديريت كارآمد و يكپارچه در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز با درنظر گرفتن نقش شهروندان در برنامه ريزي و مديريت شهري مي‌طلبد كه اساتيد، پزوهشگران، كارشناسان و ساير علاقمندان به امور شهري سراسر كشور با حضور و ارايه راهكارهاي علمي و عملي خود در "ششمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري با تأكيد بر مؤلفه‌هاي شهر اسلامي"، در تحقق اين مهم ، نقش موثر داشته و ياريگر مسئولين و دست اندركاران باشند.

هادي اعظمي

دبير ششمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179561
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.