انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

1- ارزيابي نگرش مردم نسبت به ميزان عملکرد مناطق مختلف شهرداري با رويکرد فازي (مطالعه موردي: منطقه 1 شهرداري ساري) (محمدجواد آخونديان، سيد محمدباقر زارعي، سيده فاطمه نوراني پهنه‌کلايي)

2- مقايسه تطبيقي وضعيت مسکن در محله هاي نوساز و محله هاي ارگانيک و تاريخي (نمونه موردي:محله هاي ملک آباد و ملاصدرا واقع درشهر قزوين) (الهه شعبانجولا- فهيمه شکوه فر)

3- بررسي مقايسه اي سرمايه اجتماعي در مناطق حاشيه نشين و غير حاشيه نشين شهر شيراز (امير محمودي،زهرا نيکخواه)

4- تحليل مرزبندي محلات قراردادي با استفاده از نقشه هاي شناختي ساکنين نمونه موردي: محله بندي شهرداري مشهد (عميد الاسلام ثقه الاسلامي، مريم بهنامي فرد)

5- تحليلي بر جايـگـاه مشـاركـت شهـرونـدان در تـوسعـه پـايـدار شهـري (مطـالعـه مـوردي شهـر سبـزوار) (سيد هادي حسيني، حسين قدرتي، سيد حميد جواديان)

6- بررسي تطبيقي شاخص‌هاي اجتماعي مسکن در محلات جديد (کوي معلم) و قديم (ساربان محله) شهر بجنورد (سيما يارمحمدي، متين عاشوري چهارده)

7- فرايند اجرايي جلب مشارکت مردم در بازه زماني تهيه طرح تا اجراء (محله پشت باغ شهر يزد) (مجتبي شريف نژاد، زهرا برزگر بيوکي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :180833
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.