انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

1- ارزيابي پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي کاربري‌هاي شهري پيرانشهر بر پايه تکنيک SWOT و ارائه راهبردهاي ساماندهي آن (دكتر حسين حاتمي‌نژاد، عبداله شيخي، خسرو رحمتي)

2- تبيين الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري (عيسي پيري، حامد روشنايي، مهدي رضاييان)

3- تحليل و ارزيابي وضعيت كاربري اراضي شهري در محله 50 شهر زاهدان (داود حاتمي، زهرا عربي، اسماعيل رحماني)

4- نقش مديريت شهري در توسعۀ پايدار گردشگري (نمونۀ مورد مطالعه:شهر ساحلي نور) (اسدالله ديوسالار، ميثم توکلي، اميرحسين خادمي)

5- تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري با رويکرد توسعه پايدار شهر کلاردشت با استفاده از مدل SWOT (اميرحسين خادمي، ميثم توکلي، حسين فرهادي خواه)

6- تبيين توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي در کاهش جرايم شهري؛ رهيافتي پيشگيرانه (عيسي پيري، براتعلي خاکپور، حامد روشنايي، ميلاد عزيزي)

7- ريسک سيستمي، ‌حکمروايي مطلوب شهري و چالش انباشت مازاد در اقتصاد متروپليتن (نقدي بر بنيادگرايي بازار آزاد) (عيسي پيري،‌ حامد روشنايي، مهدي رضاييان)

8- تکنولوژي و انديشة تأملي در برنامه ريزي شهري؛ نقدي بر افسون اثبات گرايي در مطالعات شهري ايران (عيسي پيري، حامد روشنايي)

9- مطالعه تطبيقي شاخص هاي حکمروايي خوب شهري در کلان شهر هاي ايران (محمد اجزاء شکوهي، محمد رحيم رهنما، نسرين گوهري قاسم پور)

10- بررسي تغييرات و ميزان تحقق كاربري اراضي شهري شهر اسفراين طي دهه هاي 1380 و 1390 (عزت الله مافي، فرشيد خراساتيان، روزبه دادجو)

11- مقايسه تطبيقي سياست هاي کارايي انرژي و آيين نامه ايران و ديگر کشورها (رضا ناظران، ندا رأفتي سخنگو، مهدي نوروزي، محمد قايمي فرد)

12- بررسي جايگاه شوراي شهر در مديريت مطلوب شهري (مورد مطالعه: نورآباد لرستان) (آزيتا رجبي، محمد حسين ستاري، سيد محمد امين نوربخش)

13- بررسي حس تعلق به مکان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويکرد پديدارشناسي (فاطمه علي نيا، فاطمه جباريان)

14- ارزيابي عملکرد شهرداري منطقه 8 اصفهان به روش EFQM (نجما اسمعيل پور، شيرين ابدالي، الهه دهقان دهکردي)

15- ارزيابي سيستمي فرآيند پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي (دكتر براتعلي خاكپور، دكتر اميدعلي خوارزمي، ليا شاددل)

16- برند سازي شهري (محمدرضا دلوي، نهال سلامتيان)

17- آسيب‌شناسي نظام تأمين منابع مالي و درآمدي شهرداري‌ها (مطالعه موردي: شهرداري شهر جويبار) (حميد بخشي، احمد صحرائي)

18- ارزيابي تطبيقي کاربري آموزشي با تاکيد بر عدالت اجتماعي در شهر تهران و مکانيابي بهينه احداث مدارس جديد به کمک روش کارتوگرافي (نمونه موردي: نواحي 1مناطق6 و13) (سمانه نيازخاني، غلامرضا لطيفي)

19- ارزيابي تصوير شهر مشهد بر اساس ابعاد معماري، فرهنگي، اجتماعي و حمل و نقل (اميد علي‌ خوارزمي، ناهيد خنده‌رو، نيلوفر هنرمندي علمداري، آرزو توانا، نگار اکبرزاده حسيني)

20- توسعه ي پايدار فضاي سبز شهري با رويکرد مديريت يکپارچه شهري (مهدي امينيان، محسن امينيان)

21- کاربرد روش آينده پژوهي در حکمروايي خوب شهري (دکتر فرزانه ساسان‌پور، احسان آزادبخت)

22- بررسي و انتخاب مسير مناسب جهت امدادرساني در مواقع اضطراري: مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد (سپيده پوررمضان، محمد علي فرقاني، زين العابدين صادقي)

23- امکان سنجي تحقق گردشگري الکترونيک در شهر ياسوج (رضا مختاري ملک آبادي، فرنگيس سليماني)

24- بررسي تأثير عملكرد مديريت شهري بر ارتقا كيفيت زندگي شهروندان؛ نمونه موردي: محله سرشور مشهد (حسن خليل‌آبادي، رويا قرشي، ندا دادخواه)

25- پياده سازي ماتريس هاي همجواري در سيستم اطلاعات مكاني به منظور تعيين وتحليل كاربري هاي شهري، شهر شهرکرد (گلشن بازيار دهکردي، براتعلي خاکپور)

26- مدلسازي عوامل مؤثر بر شکل‌گيري تصوير شهر از ديدگاه شهروندان مطالعه موردي: شهر مشهد (اميدعلي خوارزمي، محمدرحيم رهنما، نگين اقبالي)

27- تأثير ابرپروژه‌ها بر بازار زمين و مسکن شهري (مطالعه موردي: شهر شانديز) (زهرا عنابستاني، علي‌اکبر عنابستاني، يوسفعلي زياري)

28- مکان يابي مدارس با استفاده از نرم افزارGIS و مدلAHP (نمونه موردي: محله گلستان شهر اهواز) (فاطمه پيري، سعيد امانپور، مريم عباسپور)

29- بررسي سيستم‌هاي آبياري فضاي سبز شهري با رويکرد بهينه سازي مصرف آب در جهت توسعه پايدار(نمونه موردي ناحيه 1 منطقه هشت شهرداري مشهد مقدس) (رضا ناظران، ساناز محمد زاده)

30- نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در توسعه پايدار شهري (دکتر محمد قاسمي خوزاني، بهنام عطا، حسن چوپان خويردي)

31- حقوق مالکين و شهرداري در فضاي تابلو تبليغاتي (سعيد عمژيک)

32- تحليل جامعه شناختي عدم تحقق اهداف شهرها ي جديد در ايران با تأکيد بر مديريت و برنامه ريزي سيستمي توسعه شهري (پويا طوافي، زهرا اسکندري قوشچي، احسان منصور جمشيد)

33- بررسي ظرفيت توسعه درون بافتي در محلات بافت قديمي شهرها (مورد : بجنورد) (دكتر مظفر صرافي، حسن پارسي‌پور)

34- نگرشي تطبيقي بر قوانين تملک زمين توسط دولت و شهرداريها بر مبناي روش تحليل ذينفعان (غلامرضا کاظميان، علي ونکي، افشين رسولي)

35- سنجش ميزان رضايتمندي و تمايل به مشارکت شهروندان در اجراي پروژه هاي زير بنايي شهرداري (نمونه موردي شهرداري ايذه) (مسعود صفائي پور، نبي الله حسيني شه پريان، زهرا عباسي)

36- آسيب‌شناسـي مديريتي جهت‌گيري‌هاي برنامه‌اي و اجرايي هويت‌يابي و برند‌سازي شهري تهران (موسي کمانرودي کجوري)

36- ارزيابي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري CDS در شهر قزوين (حسين حاتمي‌نژاد، مريم نخستين، مرضيه باقرعطاران)

37- بررسي و تحليل تناسب کاربري اراضي شهري با شريانهاي ارتباطي نمونه موردي: بيمارستانهاي منطقه 2 کلانشهر تبريز (محمد رضا رضايي، ميثم صفر پور، محسن کمانداري)

38- تحليل الگوي استقرار کاربري درماني در منطقه1 شهرداري مشهد به منظور ساماندهي بهينه خدمات درماني (حسين رحيمي، معصومه کوهي، اکرم کوهي)

39- تحليلي بر توزيع مکاني فضاي سبز شهر مهريز (فرزانه دستا، نجما اسمعيل پور، سمانه ايرجي)

40- چالش‌ها و رويکردهاي مديريت شهري در برابر «گرافيتي» و تجربيات جهاني «برنامه مديريت گرافيتي» در شهرها (مورد پژوهش: مطالعه تطبيقي شهرهاي ملبورن، ليورپول و تهران) (مهدي حسيني دهاقاني، مصطفي نيکزاد وليکي، رضا طاهرخاني)

41- بررسي و تحليل نقش مديريت شهري در نابرابري‌هاي فضايي توزيع خدمات (مورد مطالعه: منطقه شش شهرداري تهران) (نادر تابعي، دکتر علي موحد، عيسي نورايي، فردين منفرد)

42- مكان يابي بهينه احداث ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تئوري بازي‌ها (محمد مهدي برادران، محمدرضا مظلومي، محمدرضا حصاري)

43- مطالعه مروري مقالات مديريت يکپارچه شهري (احمد رمضاني فرخد)

44- ديپلماسي شهري و نقش آن در برندينگ شهري (منيره عمراني، اميرکيامهر، عليرضا حامدي)

45- پيامد افزايش جمعيت بر کاربري هاي اراضي شهر فيروزآباد (مهدي نارنگي‌فرد ، محسن فنودي)

46- تحليل توزيع فضايي مراکز درماني (درمانگاه‌ها) منطقه4 شهرداري مشهد (محمد اجزاءشکوهي، سيدمحمد باخرزي، زينب عليزاده)

47- تدوين استراتژي در مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي شهرداري مشهد با رويکرد SWOT (حميد علي‌نيا، سهيل امين الشريعه و محمد مهدي قميان)

48- نقش گسترش محدوده شهر بر مکان يابي اراضي شهري (مطالعه موردي : شهرستان سرپل ذهاب) (پيمان کريمي)

49- بررسي و ارزيابي راهبرد توسعه شهري (CDS) در شهر قوچان بر پايه تکنيک swot (مرتضي غلامزاده، حسن هدايتي)

50- بررسي نقش کميسيون ماده 7 قانون حفظ وگسترش فضاي سبزدرپيشگيري از تخريب فضاي سبز درمواجهه با ساخت وسازهاي شهري (مهدي وطن پرست، حسن معرفتي، سهيلا لطفعلي نيا، زهرا بيک زاده)

51- سنجش برخورداري ساکنين از پارک‌هاي محلي با استفاده از شاخص دسترسي در بستر عدالت فضايي (نمونه موردي: منطقه 7 شهرداري مشهد) (عماد ابراهيمي ثاني، محسن حاصل طلب، اسماعيل کيوانلو)

52- بهره گيري از الگوي ذهني کودکان در تدوين چشم انداز شهرهاي جديد؛ مطالعه موردي : تدوين چشم انداز شهر جديد فولادشهر اصفهان (ساسان قاسمي، ميلاد كوچكيان، علي صميمي سده)

53- تحليل توصيفي و استنباطي توسعه يافتگي استان‌هاي ايران بر اساس تحليل عاملي و خوشه بندي (اصغر ضرابي، احسان خيام باشي)

54- بررسي نقش افزايش سطح کيفيت محيط در مديريت خلاق فضاهاي شهري به منظور ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي (محمد مؤيدي، رضا خيرالدين)

55- بررسي مزايا و معايب احداث تونل مشترک تاسيسات شهري (نمونه موردي: شهر مقدس مشهد) (فاطمه بصيرت)

56- مقايسه کيفيت زندگي شهري در مشهد و شهر جديد گلبهار به روش تاکسونومي عددي (فهيمه منتظرتربتي، جميله منتظرتربتي)

57- استفاده از تکنيک داده کاوي براي پايش ، پيش بيني و مديريت اجراي اثربخش طرح تفصيلي ( نمونه موردي شهرداري منطقه 11 مشهد ) (کيومرث خوش قامت، ناصر صفدري، شکوه يغمايي فر)

58- ارزيابي شاخص‌هاي برنامه‌ريزي شهري مؤثر بر ارتقاي امنيت محيطي زنان در فضاهاي شهري با استفاده از رويکرد CPTED (نمونه موردي: پارک کوثر مشهد) (بهزاد علي پور، مريم نجفي)

59- استحصال شهري، کاربرد منابع ثانويه در متابوليسم پايدار شهري (افزايش پايداري شهرها، کاهش وابستگي به منابع خارجي) (زهرا عبدالله‌زاده)

60- ارزيابي عوامل موثر بر مديريت ناتواني شهر مشهد (پيمان خانياني، اميد علي خوارزمي)

61- استراتژي توسعه شهري (CDS) رويکردي راهبردي در فرايند مديريت شهري (مريم تليار، ياسر عربي)

62- ارزيابي تشکيل و عملکرد شهرداري ويژه منطقه مهر بجنورد (عطيه محمودي مظفر، غلامرضا کاظميان، فرشاد نوريان)

63- بررسي نقش مؤلفه‌‌هاي سرمايه فکري بر عملکرد کارکنان قراردادي شهرداري‌ (مطالعه موردي شهرداري مشهد) (کاظم دلگشا)

64- تحليل کيفيت زندگي و فضا در بلوار خيام مشهد (محمد اجزا شکوهي، عيسي پيري، مهدي رضاييان)

65- نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد) (مجيد محمدي فر، سيد هاشم علوي نسب)

66- ميزان رضايتمندي شهروندان منطقه چهار از عملکرد شهرداري مشهد در اجراي طرح ناحيه محوري با محوريت مشارکت شهروندان (اميدرضا رحمانيان، عليرضا محروقي، سيد سعيد وزيري)

67- ارزيابي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي شهر سالم در نقاط شهري (مطالعه موردي: استان مازندران) (ابوالفضل مشکيني، مرتضي شعباني، علي رضايي مقدم)

68- مقايسه تطبيقي پراکنش فضايي مساجد با توجه به مولفه هاي شهر اسلامي (نمونه موردي: مناطق 5 و 11 شهرداري مشهد) (هادي اعظمي، مرتضي رضوي نژاد، علي رضايي مقدم)

69- ويژگي هاي بازار شهر اسلامي (نمونه شهر يزد) (محمد حسين پاپلي يزدي)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179488
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.