1-بررسي عوامل ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري: نمونه موردي منطقه ده شهر تبريز (سيد يعقوب موسوي، مهدي شيري پور ، ابوالفضل رفيع، سيد رفيع موسوي)

2- ضرورت برنامه ريزي اوقات فراغت مطابق با فرهنگ اسلامي (بهاره حسن خاني، يوسف قنبري)

3- تحول در کارکردهاي روضه زنانه، مطالعه مردم شناختي در شهر مشهد (سيده زينب غيور باغباني، احمدرضا اصغرپور ماسوله)

4- بررسي تطبيقي وظايف و قوانين شهرداري‌ها در ايران با ساير کشورها درحوزه محيط زيست و خدمات شهري (حامد برزگر، محمد علي قنادزاده، پريا دري، محدثه رئيس السعادتي، امير ابراهيمي)

5- کيفيت زندگي کاري خانه داران زن در مراکز اقامتي؛ يک مطالعه کيفي در شهر مشهد (زهرا برادران کاشاني، دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله، مرتضي دياري و فاطمه خدمتي بقمچ)

6- فاصله تعاملي و معضل همکاري در مجتمع هاي مسکوني؛ يک مطالعه موردي در شهر مشهد (عطيه صادقي، احمدرضا اصغرپور ماسوله)

7- بررسي وضعيت فرهنگ سازماني فعالان فرهنگي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد بر اساس مدل دنيسون (مريم افشاري چمن آباد، زين العابدين رحماني، مصطفي جهانگير فيض آبادي، مرضيه فروتن)

8- بررسي تاثيرمديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي شهروندان مناطق شهرداري مشهد از طريق نقش واسط نوآوري مديريتي در الگوي شهر ايراني- اسلامي (سيد مجتبي برادران محسنيان، عليرضا خوراکيان، يعقوب مهارتي)

9- ابعاد تشکيل دهنده حس تعلق به مکان، با تأکيد بر عوامل کالبدي، اجتماعي و احساسي (ادراک و شناخت) (بهرام سياوش‌پور، مجتبي شادلو جهرمي، زهره مولايي رامشه)

10- منظر شهري (علي يوسفي، عطيه صادقي، ساره عبداللهي، مرتضي چرخ زرين)

11- بررسي و سنجش ميزان اعمال شاخص‌هاي حکمروايي خوب شهري در طرح ميدان شهداء مشهد (سياوش سليماني، حجت باقرنژاد)

12- تاثير ويژگي‌هاي اجتماعي و کالبدي فضاي شهري بر انسجام اجتماعي در مجتمع‌هاي مسکوني (مطالعه موردي: مجتمع آپارتمان‌هاي مرتفع شهر جديد) (فائزه زماني خرازي طوس، دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله)

13- گذري بر شهر عادلانه در نظريه هاي شهرسازي و آموزه هاي اسلامي (هادي سعيدي رضواني)