انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

شهر هوشمند


1- حوزه هاي فناوري و آزمايشگاه زندگي به عنوان نمونه اي از شهر هوشمند (سهراب دل انگيزان، زينب خالوندي، شيما ياوري)

2- بررسي اصول و راهکارهاي رشد هوشمند شهري در مناطق شهريِ بوکان با استفاده از مدل VICOR (دکتر محمد رحيم رهنما، لقمان شاه‌مرادي، اکبر حيدري)

3- تحليل و بررسي مديريت داده خط سير اشياء متحرک در شبکه‌هاي معابر شهري (محمدرضا عباسي فرد ، حسن نادري، حميده عباسي فرود)

4- بررسي جايگاه شبکه موردي بين خودرويي (VANET) در شهر هوشمند (هدي اصلاني، اسداله ابراهيم زاده)

5- بررسي وضعيت به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ريزي و مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر سرايان) (دكتر عزت‌الله مافي، جواد محمدآبادي،گلشن کاويان‌پور)

6- بررسي تطبيقي شهر اطلاعاتي از ديدگاه ويليام ميچل و شهر عام از ديدگاه رم کولهاوس (سمانه زارع استحريجي)

7- بررسي کاربرد فناوري اطلاعات در بهبود کيفيت ارائه خدمات شهري (مطالعه موردي: شهرداري مشهد) (محمد عين القضاة، محمد رضا غلامي)

8- خانه هوشمند گامي به سوي شهر هوشمند (رقيه حاجي زاده طوسي، محمدرضا سميعي، محمدقاسم موحدي)

9- بررسي شاخصهاي رشد هوشمند اسلامي در حوزه مرکزي شهر مشهد (محمد اجزاء شکوهي، مژگان پورعماد)


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179458
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.