انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

پست سازماني

1

محمد اجزاء شکوهي

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

2
محمدعلي احمديان

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد

3

حسنعلي اخلاقي

فقه و مباني حقوق

عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه

4

احمدرضا اصغرپور ماسوله

علوم اجتماعي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

5

هادي اعظمي

جغرافياي سياسي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

6

سيد مهدي امامي ميبدي

حمل ونقل و ترافيک

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد

7

محمد مهدي برادران

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

8

حسين بهروان

علوم اجتماعي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

9

محمد حسين پاپلي يزدي

جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

10

حسين حاتمي نژاد

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

11

رضا حسين‌زاده

جغرافياي طبيعي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

12

براتعلي خاكپور

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

13

محسن خليلي

علوم سياسي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

14

اميد علي خوارزمي

مديريت شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

15

شهناز دانش

محيط زيست

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

16

عليرضا رضواني

معماري و شهرسازي

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

17

محمد رحيم رهنما

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

18

هادي زرقاني

جغرافياي سياسي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

19

محمد سهيلي

معارف اسلامي

عضو شوراي اسلامي شهر مشهد

20

مهران شيراوند

جامعه شناسي شهري

مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستايي وزارت کشور

21

مظفر صرافي

برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

22

شهاب عباس‌زاده

معماري

عضو هيئت علمي دانشگاه حكيم سبزواري

23

كتايون عليزاده

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

24

محمد حسين قياسي

مديريت استراتژيك

رئيس دفتر مطالعات و تحقيقات كاربردي ناجا

25

غلامرضا كاظميان

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

26

ناصر محسني

شهرسازي (طراحي شهري)

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

27

ابوالفضل مشکيني

جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

28

عباس مفيدي

جغرافياي طبيعي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

29

محسن نوغاني

علوم اجتماعي

عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179634
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.