انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

محورهاي کنفرانس

1- معيارها و شاخص هاي پايتخت فرهنگي جهان اسلام

 • مشهد 2017
 • هنر، فرهنگ و شهر اسلامي
 • فرهنگ اسلامي و هويت شهري

2- نظريات و ديدگاههاي جديد برنامه ريزي و مديريت شهري

 • معماري و شهرسازي انسان گرا
 • شکوفايي شهري
 • بازآفريني فضاهاي شهري
 • حکمروايي خوب شهري
 • حقوق شهري و شهروندي
 • بستر طبيعي شهر و محيط زيست شهري
 • آينده پژوهي فضاهاي شهري
 • حمل و نقل شهري
 • گردشگري شهري
 • اقتصاد شهري
 • آسيب شناسي شهري
 • مديريت بحران و امنيت شهري
 • شهرهاي جهاني، جهان شهرها و ديپلماسي شهري
 • زنان و زندگي شهري

كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :174000
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.