انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

محورهاي کنفرانس

1- معيارها و شاخص هاي پايتخت فرهنگي جهان اسلام

 • مشهد 2017
 • هنر، فرهنگ و شهر اسلامي
 • فرهنگ اسلامي و هويت شهري

2- نظريات و ديدگاههاي جديد برنامه ريزي و مديريت شهري

 • معماري و شهرسازي انسان گرا
 • شکوفايي شهري
 • بازآفريني فضاهاي شهري
 • حکمروايي خوب شهري
 • حقوق شهري و شهروندي
 • بستر طبيعي شهر و محيط زيست شهري
 • آينده پژوهي فضاهاي شهري
 • حمل و نقل شهري
 • گردشگري شهري
 • اقتصاد شهري
 • آسيب شناسي شهري
 • مديريت بحران و امنيت شهري
 • شهرهاي جهاني، جهان شهرها و ديپلماسي شهري
 • زنان و زندگي شهري

كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179114
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.