انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

1- The Criteria and Indicators of Islamic Cultural Capital

 • Mashhad 2017
 • Art, Culture and Islamic City
 • Islamic Culture and Urban Identity

2. New Theories and Perspectives on Urban Planning and Management

 • Human-oriented Architecture and Urban Development
 • City Prosperity
 • Recreation of Urban Spaces
 • Good Urban Governance
 • City and Citizenship Rights
 • Urban Environment and Natural Context
 • Future Studies of Urban Spaces
 • Urban Transportation
 • Urban Tourism
 • Urban Economy
 • Urban Pathology
 • Crisis Management and Urban Security
 • International Cities, Global cities and Urban Diplomacy
 • Women and Urban life

كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179002
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.