انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

Conference Structure

row

Full name

Position

1

Dr. Mohammad Kamal Sarviha

Head of Islamic City Council of Mashhad and Chair of the Conference

2

Dr. Hadi Azami

Head of Research Center for Islamic City Council of Mashhad and General Secretary of the Conference

3

Dr. Mousa Sharbatdar

Vice Chancellor of Planning and Development of Mashhad Municipality and Executive Secretary of the Conference

4

Dr. Omid Ali Kharazmi

Vice Chancellor of Research Center for Islamic City Council of Mashhad and Scientific Secretary of the Conference

5

Ali Rezai Moqadam

In Charge of Executive Affairs

6

Zohreh Karimi

In Charge of Conference Secretariat and Website

7

Asma’a Zare

Expert in Secretariat of the Conferenceكنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :178996
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.