انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

Conference Structure

row

Full name

Position

1

Dr. Mohammad Kamal Sarviha

Head of Islamic City Council of Mashhad and Chair of the Conference

2

Dr. Hadi Azami

Head of Research Center for Islamic City Council of Mashhad and General Secretary of the Conference

3

Dr. Mousa Sharbatdar

Vice Chancellor of Planning and Development of Mashhad Municipality and Executive Secretary of the Conference

4

Dr. Omid Ali Kharazmi

Vice Chancellor of Research Center for Islamic City Council of Mashhad and Scientific Secretary of the Conference

5

Ali Rezai Moqadam

In Charge of Executive Affairs

6

Zohreh Karimi

In Charge of Conference Secretariat and Website

7

Asma’a Zare

Expert in Secretariat of the Conferenceكنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175311
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.