انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

گزارش پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي، 4 و 5 ارديبهشت ماه 92 از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد در محل دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.

رياست كنفرانس را جناب آقاي مهندس شيرمحمدي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهده دار بوده و جناب آقاي دكتر هادي اعظمي عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد نيز دبير كنفرانس بودند


محورهاي پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

 • برنامه‌ريزي شهري و مديريت شهري
 • جامعه و فرهنگ شهري
 • امنيت شهري
 • اقتصاد شهري
 • معماري و شهرسازي
 • بافت فرسوده
 • مسائل ويژه شهرهاي مذهبي با تاكيد بركلان‌شهر مشهد

سخنرانان كليدي:

 • مهندس شيرمحمدي (رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد)
 • مهندس پژمان (شهردار مشهد)
 • دكتر اعظمي (دبير كنفرانس)
 • دكتر ابوالفضل مشكيني (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)
 • دكتر اسفنديار زبردست (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)
 • دکتر حسين زاده دلير (عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز)
 • دکتر رفيعيان


شرح مقالات كنفرانس:

تعداد مقالات دريافتي اين کنفرانس 450 مقاله بود که از اين تعداد 184 مقاله مورد پذيرش کميته علمي و داوري اين کنفرانس قرار گرفت. لازم به ذکر است 45 مقاله به صورت سخنراني ارائه گرديد و تعداد 266 مقاله مورد پذيرش قرار نگرفت

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 650 نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدند


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179611
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.