انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

گزارش پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي، 4 و 5 ارديبهشت ماه 92 از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد در محل دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.

رياست كنفرانس را جناب آقاي مهندس شيرمحمدي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهده دار بوده و جناب آقاي دكتر هادي اعظمي عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد نيز دبير كنفرانس بودند


محورهاي پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

 • برنامه‌ريزي شهري و مديريت شهري
 • جامعه و فرهنگ شهري
 • امنيت شهري
 • اقتصاد شهري
 • معماري و شهرسازي
 • بافت فرسوده
 • مسائل ويژه شهرهاي مذهبي با تاكيد بركلان‌شهر مشهد

سخنرانان كليدي:

 • مهندس شيرمحمدي (رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد)
 • مهندس پژمان (شهردار مشهد)
 • دكتر اعظمي (دبير كنفرانس)
 • دكتر ابوالفضل مشكيني (عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس)
 • دكتر اسفنديار زبردست (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)
 • دکتر حسين زاده دلير (عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز)
 • دکتر رفيعيان


شرح مقالات كنفرانس:

تعداد مقالات دريافتي اين کنفرانس 450 مقاله بود که از اين تعداد 184 مقاله مورد پذيرش کميته علمي و داوري اين کنفرانس قرار گرفت. لازم به ذکر است 45 مقاله به صورت سخنراني ارائه گرديد و تعداد 266 مقاله مورد پذيرش قرار نگرفت

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 650 نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدند


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :173973
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.