انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

گزارش ششمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

ششمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي، 21 و 22 آبان ماه 93 از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد در محل دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. محور اصلي اين کنفرانس شهر ايراني- اسلامي بوده است

رياست كنفرانس را جناب آقاي مهندس انتظاري هروي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهده دار بوده و جناب آقاي دكتر براتعلي خاکپور عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد نيز دبير كنفرانس بودند

محورهاي ششمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

 • شهر ايراني- اسلامي (محور ويژه)
 • برنامه­ ريزي و مديريت شهري
 • گردشگري مذهبي و زيارت
 • حمل و نقل شهري
 • شهر و محيط طبيعي
 • مديريت بحران و امنيت شهري
 • جامعه و فرهنگ شهري
 • اقتصاد شهري
 • معماري و شهرسازي
 • بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشيني
 • شهر هوشمند
 • مسائل ويژه كلان‌شهر مشهد

برگزاري نشست ها و ميزگردهاي علمي-تخصصي

 • دويستمين نشست هم انديشي مطالعات فرهنگي و اجتماعي
 • نشست هم انديشي در خصوص تدوين نقشه راه شهر هوشمند مشهد
 • نشست آسيب شناسي رويکردهاي مداخله بافت‌هاي فرسوده در شهر مشهد
 • نشست بررسي توسعه زماني و محدوده اي طرح هاي مديريت و محدوديت ترافيک
 • ميزگرد برنامه‌ريزي شهري محله‌ور
 • ميزگرد علمي- تخصصي نقد و بررسي لايحه پيشنهادي دولت در خصوص مديريت شهري
 • ميزگرد علمي- تخصصي تبيين مولفه‌ها و راهبردهاي تحقق شهر اسلامي

برگزاري کارگاه هاي آموزشي

 • کارگاه آموزشي بين الملي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • کارگاه آموزشي بين المللي روش‌هاي تامين منابع مالي پروژه‌هاي شهري
 • کارگاه آموزشي نقشه عملياتي تحقق اقتصاد مقاومتي در شهرداري
 • کارگاه آموزشي نرم افزار سامانه خدمات اينترنتي سيستم يکپارچه شهرسازي ESUP
 • کارگاه آموزشي نظامات برنامه‌ريزي در شهرداري‌ها (با تأکيد بر تجارب و دستاوردهاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد)
 • کارگاه آموزشي الگوي شهرسازي ايراني- اسلامي


شرح مقالات كنفرانس:

تعداد مقالات دريافتي اين کنفرانس 580مقاله بود که از اين تعداد 237 مقاله مورد پذيرش کميته علمي و داوري اين کنفرانس قرار گرفت. لازم به ذکر است 20 مقاله به صورت سفارشي و 60مقاله به صورت سخنراني ارائه گرديد و تعداد 343 مقاله مورد پذيرش قرار نگرفت.

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 1070نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدند


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :178988
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.