انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

گزارش ششمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

ششمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي، 21 و 22 آبان ماه 93 از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد در محل دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. محور اصلي اين کنفرانس شهر ايراني- اسلامي بوده است

رياست كنفرانس را جناب آقاي مهندس انتظاري هروي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهده دار بوده و جناب آقاي دكتر براتعلي خاکپور عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد نيز دبير كنفرانس بودند

محورهاي ششمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

 • شهر ايراني- اسلامي (محور ويژه)
 • برنامه­ ريزي و مديريت شهري
 • گردشگري مذهبي و زيارت
 • حمل و نقل شهري
 • شهر و محيط طبيعي
 • مديريت بحران و امنيت شهري
 • جامعه و فرهنگ شهري
 • اقتصاد شهري
 • معماري و شهرسازي
 • بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشيني
 • شهر هوشمند
 • مسائل ويژه كلان‌شهر مشهد

برگزاري نشست ها و ميزگردهاي علمي-تخصصي

 • دويستمين نشست هم انديشي مطالعات فرهنگي و اجتماعي
 • نشست هم انديشي در خصوص تدوين نقشه راه شهر هوشمند مشهد
 • نشست آسيب شناسي رويکردهاي مداخله بافت‌هاي فرسوده در شهر مشهد
 • نشست بررسي توسعه زماني و محدوده اي طرح هاي مديريت و محدوديت ترافيک
 • ميزگرد برنامه‌ريزي شهري محله‌ور
 • ميزگرد علمي- تخصصي نقد و بررسي لايحه پيشنهادي دولت در خصوص مديريت شهري
 • ميزگرد علمي- تخصصي تبيين مولفه‌ها و راهبردهاي تحقق شهر اسلامي

برگزاري کارگاه هاي آموزشي

 • کارگاه آموزشي بين الملي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • کارگاه آموزشي بين المللي روش‌هاي تامين منابع مالي پروژه‌هاي شهري
 • کارگاه آموزشي نقشه عملياتي تحقق اقتصاد مقاومتي در شهرداري
 • کارگاه آموزشي نرم افزار سامانه خدمات اينترنتي سيستم يکپارچه شهرسازي ESUP
 • کارگاه آموزشي نظامات برنامه‌ريزي در شهرداري‌ها (با تأکيد بر تجارب و دستاوردهاي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد)
 • کارگاه آموزشي الگوي شهرسازي ايراني- اسلامي


شرح مقالات كنفرانس:

تعداد مقالات دريافتي اين کنفرانس 580مقاله بود که از اين تعداد 237 مقاله مورد پذيرش کميته علمي و داوري اين کنفرانس قرار گرفت. لازم به ذکر است 20 مقاله به صورت سفارشي و 60مقاله به صورت سخنراني ارائه گرديد و تعداد 343 مقاله مورد پذيرش قرار نگرفت.

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 1070نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدند


كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :175281
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.