انتخاب زبان/ select language
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

برگزاركنندگان
حاميان
ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

گزارش هفتمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

هفتمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري با هدف ايجاد فرصتي جهت گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري بمنظور تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها و همچنين بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي، 20 و 21 آبان ماه 94 از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري و مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد در محل دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. محور اصلي اين کنفرانس راهبردهاي توسعه شهري بوده است

رياست كنفرانس را جناب آقاي مهندس انتظاري هروي، رئيس وقت شوراي اسلامي شهر عهده دار بوده و جناب آقاي دكتر براتعلي خاکپور عضو هيئت علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد دبير كنفرانس بودند


محورهاي هفتمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري:

 • راهبردهاي توسعه شهري(CDS) (محور ويژه)
 • شهر ايراني- اسلامي
 • برنامه ريزي و مديريت شهري
 • گردشگري مذهبي و زيارت
 • حمل و نقل شهري
 • شهر و محيط طبيعي
 • مديريت بحران و امنيت شهري
 • جامعه و فرهنگ شهري
 • اقتصاد شهري
 • معماري و شهرسازي
 • بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشيني
 • شهر هوشمند
 • مسائل ويژه كلان‌شهر مشهد

برگزاري نشست ها و ميزگردهاي علمي-تخصصي

 • ارائه تجارب شهرهاي قزوين و کرج در حوزه راهبردهاي توسعه شهري (CDS)
 • نشست پاياني با موضوع راهبردهاي توسعه شهري ( CDS)

برگزاري نشست ها و ميزگردهاي علمي-تخصصي

 • ارائه تجارب شهرهاي قزوين و کرج در حوزه راهبردهاي توسعه شهري (CDS)
 • نشست پاياني با موضوع راهبردهاي توسعه شهري ( CDS)

برگزاري کارگاه هاي آموزشي

 • کارگاه آموزشي نقش ITS در بهبود خدمات اورژانس پيش بيمارستاني 115 در شهر

هوشمند مشهد

 • کارگاه آموزشي واکاوي مفاهيم نظريه چيدمان فضايي SPACE SYNTAX با نگاهي به مدلسازي در معماري و فضاهاي شهري
 • کارگاه آموزشي بازآفريني فضاهاي شهري پايدار
 • کارگاه آموزشي مباني پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي در پرتو جامعه شناسي شهري و توسعه
 • کارگاه آموزشي الگوي شهرسازي ايراني- اسلامي


شرح مقالات كنفرانس:

تعداد مقالات دريافتي اين کنفرانس 420 مقاله بود که از اين تعداد 204 مقاله مورد پذيرش کميته علمي و داوري اين کنفرانس قرار گرفت. لازم به ذکر است 36 مقاله به صورت سخنراني ارائه گرديد و تعداد 216 مقاله مورد پذيرش قرار نگرفت.

تعداد شركت كنندگان كنفرانس:

تعداد شركت كنندگان در اين كنفرانس 900 نفر بود كه از اين تعداد جمع كثيري جزء دانشگاهيان (اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي)، اعضاي شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، كارشناسان شهرداري، و مابقي جزء كارشناسان ارگانهايي مانند استانداري‌، سازمان برنامه‌ريزي و بودجه، سازمان نظام مهندسي، شركت‌‌هاي خصوصي در زمينه مديريت و عمران شهري و... محسوب مي‌شدندكنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :179615
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.