پيام دبير

images

در دهمين نشست وزراي خارجه کشورهاي مسلمان در سال ١٩٧٩، تصميم‌گيري براي تشکيل سازمان بين‌المللي علمي، آموزشي­، فرهنگي و اسلامي براي هماهنگي ميان هيئت‌هاي تخصصي سازمان کنفرانس اسلامي در حوزه‌هاي فوق‌الذکر به مرکزيت مراکش انجام گرفت. سرانجام پس از طي فرايندي چهارساله، در سوم مه سال ١٩٨٢ ميلادي و با مصوبه سازمان کنفرانس اسلامي، نخستين جلسه سازمان آيسسکو برگزار گرديد. سازماني که با هدف اقدام مشترک امت اسلامي براي دستيابي به رشد علمي، آموزشي و فرهنگي تاسيس شد، اکنون پس از 35 سال طرح‌ها و برنامه‌هاي بسياري را به اجرا گذاشته است. تشکيل کارگروه‌ها و کميته‌هاي ويژه‌اي در حوزه علوم و فناوري، آموزش، علوم انساني، فرهنگ، ارتباطات، ترجمه و کميسيون‌هاي ويژه اقتصادي براي ضمانت اجرايي طرح‌ها و برنامه‌ها براي سازماني به نمايندگي از ۵٧ کشور اسلامي فرصت بسيار مغتنمي را فراهم آورده است. فرصتي که براي هم‌گرايي و هم‌افزايي امت واحده اسلامي مي‌تواند ضمن تقويت کشورهاي ضعيف‌تر به اتحادي شکست‌ناپذير و توسعه‌اي متوازن منتهي شود. سازمان آيسسکو در راستاي اهداف فرهنگي خود از سال ٢٠٠۵ اقدام به برگزاري رويداد پايتخت فرهنگي جهان اسلام با تفکيک انتخاب سالانه سه شهر در حوزه غيرعربي، عربي و آفريقايي کرده است. اقدامي که با افزايش تعاملات و تبادلات ميان جوامع اسلامي، مي‌توانست آن‌ها را از حيث همبستگي دروني، اقتصادي و همچنين فرهنگي نزديک‌تر و مستحکم‌تر کند. اما روند اتفاقات در جهان اسلام و اتخاذ سياست‌هاي غرب‌گرايانه به ويژه در سال‌هاي اخير موجب تعميق شکاف ميان امت اسلامي شده است. امروزه رويکرد علمي، آموزشي و فرهنگي تعريف شده براي اين سازمان، با سوگيري‌هاي سياسي برخي از اعضا به تدريج کارايي خود را از دست مي‌دهد. فرصت مشهد ٢٠١٧، پايتخت فرهنگي جهان اسلام نه ‌تنها براي جمهوري اسلامي ايران که براي مسلمانان دريچه اميدي است که بتواند در طول يک‌سال چهره مترقي و رحماني اسلام ناب محمدي(ص) را عرضه کند. اين رويداد، فرصتي منحصر به فرد براي معرفي پايتخت معنوي ايران اسلامي به جهان اسلام و بهره‌مندي هرچه بيشتر از اين رهگذر در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، گردشگري، اقتصادي و… مي­باشد. نگاهي به منشور مشهد ۲۰۱۷ و بخش هاي مختلف آن و نيز تاکيدي که در اين منشور بر حوزه ارتباطات و اطلاع رساني شده است، نشان دهنده اهميت اين حوزه حياتي براي درک بهتر اين واقعه و معرفي اين رخداد در طول ايام سال ۲۰۱۷ است.

مرکز پژوهشهاي شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد و شهرداري مشهد، پس از هفت دوره برگزاري موفق، کنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري، که خود تجربه و مدل موفقي از همکاري مراکز دانشگاهي و سازمان‌هاي اجرايي به شمار مي‌آيد، هشتمين دوره از اين کنفرانس‌ها را به طور بين‌المللي و تحت عنوان «کنفرانس بين‌المللي برنامه‌ريزي و مديريت شهري – مشهد 2017»، در چهارم تا ششم ارديبهشت 1396 در مشهد مقدس برگزار مي‌نمايند.

برگزاري اين کنفرانس بين المللي، با حضور انديشمندان داخلي و خارجي فرصتي است مغتنم و منحصر به فرد براي معرفي پايتخت معنوي ايران اسلامي به جهان اسلام­ و جايگاه تاريخي و تمدني مشهد مقدس به عنوان کانون گسترش فرهنگ و تمدن در شرق ايران، زمينه سازي انتقال تجربيات متقابل مديريت شهري در کشورهاي مسلمان، تحکيم جايگاه نظام اسلامي ايران در ميان کشورهاي اسلامي از طريق ديپلماسي فرهنگي و اتخاذ سياست‌هاي فراگير و همسو براي رسيدن به برنامه‌ريزي مطلوب و مديريت كارآمد و يكپارچه در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه حضور اساتيد، پژوهشگران، كارشناسان امور شهري و ارايه راهكارهاي علمي و عملي خود در اين کنفرانس، در تحقق اين مهم، نقش موثر داشته و ياريگر مسئولين و دست اندركاران ‌باشد.

اميد است دستاوردهاي اين کنفرانس و کنفرانس‌هاي مشابه، مقدمه و بهانه‌اي باشند براي دستيابي به وحدت و همگرايي کشورهاي اسلامي به واسطه ارتباط شهرها با يکديگر و بهره‌مندي از تجارب موفق در برنامه‌ريزي و مديريت شهري يکديگر.

دکتر هادي اعظمي

رييس مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر مشهد و دبير کنفرانس