دبيرخانه کنگره با هدف آشنايي ميهمانان کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی با جاذبه‌هاي علمي و فرهنگي شهرمقدس مشهد، نسبت به‌ برنامه‌ريزي بازديدهايی اقدام خواهد نمود، كه به نحو مقتضي به اطلاع شركت‌كنندگان محترم در کنگره خواهد رسيد.

http://icab2011.um.ac.ir/parameters/icab2011/themes/HGreentheme/images/clft_br.gif