به اطلاع میرساند ثبت نام در کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی فقط از طریق سایت امکان پذیر می باشد