به جوملا 1.6.2 فارسی خوش آمدید .

دانلود بیش از 5000 نسخه فارسی جوملا 1.6 جومینا در کمتر از 3 ماه رکورد بی سابقه ای از دانلود یک سیستم مدیریت محتوا فارسی میباشد . همین امر باعث میگردد تا گروه جومینا احساس مسئولیت بیشتری در پشتیبانی از این سیستم مدیریت محتوا ارزشمند بنماید . لذا ما اعتماد شما را قدر نهاده هرچه بیشتر در پشتیبانی درست و اصولی از این سیستم مدیریت محتوا کوشش خواهیم نمود. به همین منظور در راستای انتشار جوملا 1.6.2 از طرف جوملای جهانی فارسی شده این سیستم جهت ارتقا و بروز رسانی برای کاربران عزیز منتشر میشود